FORMULARZ REJESTRACYJNY
5-LETNIEJ GWARANCJI WHIRLPOOL
Imię i nazwisko:
Ulica/Numer domu:
Kod i miasto:
Telefon kontaktowy:
Adres email:
ZAKUP URZĄDZENIA
 
Urządzenie 1
Urządzenie 2
Urządzenie 3
Data zakupu:
Nazwa urządzenia:
Model zakupionego urządzenia:
Numer seryjny*:
Numer oryginalnej karty gwarancyjnej*:
Dowód zakupu:
[jpg, gif, png, pdf]
 
Urządzenie 4
Urządzenie 5
Urządzenie 6
Data zakupu:
Nazwa urządzenia:
Model zakupionego urządzenia:
Numer seryjny*:
Numer oryginalnej karty gwarancyjnej*:
Dowód zakupu:
[jpg, gif, png, pdf]
* numer seryjny to 12-cyfrowy kod rozpoczynający się od sybolu SN lub Serial Number
Pełny regulamin dostępny jest u sprzedawcy, w siedzibie organizatora oraz na stronie www.zmyslowakuchnia.pl. Aby wziąć udział w promocji „5 lat gwarancji na urządzenia marki Whirlpool” prosimy o przesłanie listem poleconym na adres: Whirlpool Polska S.A., ul. 1 Sierpnia 6a, 02-134 Warszawa, z dopiskiem „5 LAT GWARANCJI na urządzenia marki Whirlpool” następujących dokumentów:
- kopia dowodu zakupu urządzeń objętych promocją (faktura, rachunek lub paragon z kasy fiskalnej) jednoznacznie dokumentująca zakup zgłaszanych urządzeń.
- wypełniony formularz rejestracyjny.
Whirlpool Polska S.A. Wiśniowy Bussiness Park
02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 6a
e-mail: info_poland@whirlpool.com
www.whirlpool.pl